Posturologie, de analyse van je houding

Onder posturologie versta ik alles wat er gebeurt tussen je voeten en je kaak. De manier waarop je lichaam zicht beweegt en gedraagt in de ruimte, in alle richtingen en vlakken.

Dat begint al bij de vroege ontwikkeling. Hoe het lichaam groeit is afhankelijk van een aantal factoren. Als je lichaam volgroeit is heb je naargelang deze factoren een bepaald type vorm. Dit is je basishouding. Datgene wat je dagelijks doet of juist niet doet heeft een invloed op deze basis. Ook wanneer er iets gebeurt of wanneer je een blessure krijgt kan dit invloed hebben.

Er wordt altijd gedacht in ketens. Het ene deel dat niet meer of niet juist beweegt heeft invloed op het andere. Om functioneel te zijn gebruikt je lichaam namelijk een complexe mix van houdingen, bewegingen en reflexen. Deze ketens kunnen beginnen in je onderlichaam en zo naar boven gaan of juist andersom. Hoelang je lichaam kan compenseren voordat je klachten krijgt wordt meebepaald door je basishouding en hoe je je gedraagt. 
Al tijdens de groei kan ik als osteopaat kleine aanpassingen doen zodat het lichaam de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen (zie ook PRE-ORTHODONTIE). Ik probeer je basishouding te optimaliseren zodat je beter kan compenseren. Dit kan, hier in de praktijk, vanaf de periode van het wisselgebit. Eenmaal volgroeit, kunnen we een probleem dat zich stelt ook gewoon oplossen of te voorkomen (zie ook PREVENTIE).

Houdingsgerelateerde problemen bij kinderen uiten zich meestal in hoofdpijn, stijve of pijnlijke nek, problemen aan de voeten, knieën of heupen, verkeerde groei of stand van de gewrichten, verkeerde groei van de kaak of het gebit, fout slikken of open mond. Volwassen komen met een reeks van verschillende klachten. Overal last zonder duidelijke oorzaak. Klachten na lang zitten of juist lang staan of bij het sporten.

Bij mensen die hun lichaam of hun stem extra belasten kan het nakijken van je strottenhoofd en je houding in zijn geheel, in functie van je belasting extra interessant zijn (zie ook PREVENTIE). Mijn kennis gaat heel specifiek uit naar professionele stemgebruikers en performers . Ben je een zanger of danser? Of wil je hier juist graag mee starten? Performen is topsport, je lichaam je instrument. In de vorm van een screening kijk ik je lichaam na. Hierbij kan ik je meegeven welke dingen je het best traint, waar je best mee oplet. Welke oefeningen je best aanpast of goed moet opbouwen.