Over face

Osteopathie is voor mij een concept om de functionaliteit van het lichaam te herstellen. Via osteopathie kijk ik op een logische manier naar het lichaam en het ontstaan van klachten.

Het totaalconcept dat osteopathie aanbiedt zie ik als haar sterkste troef. De zoektocht naar de oorzaak van een klacht. De kennis van alle weefsels en structuren van het lichaam en hun onderlinge relatie. Dit vormt de basis van osteopathie. Als osteopaat zie ik het geheel tussen al deze structuren. Waarbij elk onderdeel afzonderlijk belangrijk is en invloed kan hebben op het geheel. Een lichaam kan tot op een bepaald niveau compensaties invoeren. Vanaf het moment dat dit niet meer lukt ontstaan er decompensaties en dus klachten.

Als osteopaat screen ik dus je lichaam. Zo spoor ik problemen op. Daarop voer ik gerichte behandelingen uit waardoor het lichaam sneller en beter herstelt. Bovendien kan vaak voorkomen worden dat de klacht terugkomt. Ik maak gebruik van verschillende technieken om een klacht op te lossen. Deze technieken dienen om de circulatie, zenuwgeleiding en mobiliteit in het lichaam te optimaliseren. Zo kan het lichaam zich terug in zijn functionaliteit herstellen. Elke techniek wordt specifiek afgestemd op de aard van de klacht en op de persoon die de klacht heeft. Voor één bepaald probleem geldt daarom niet één bepaalde behandelingswijze.

FACE (komt van ‘en face’ en betekent vooraanzicht) is osteopathie voor klachten in het hals-hoofd gebied. Met bijzondere interesse en kennis van allerlei soorten klachten van het kaakgewricht en stemproblemen.

FACE is ook osteopathie voor alle posturologische (houdingsgerelateerde) klachten. Aangezien deze vaak hun oorsprong hebben in het hals-hoofdgebied of daar juist tot uiting komen.

Wil je weten of jouw probleem voor osteopathie in aanmerking komt? Neem gerust contact op via info@face-osteo.com of 0032 (0)468 248 499

Tarief en terugbetaling

Informed consent